Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011

Movie Monster Comparison Chart
A. Chucky (Child's Play)
B. Wicked Witch of the West (The Wizard of Oz)
C. Tyranosaurus Rex
D. King Kong
E. Rancor (Star Wars VI - The Return of the Jedi)
F. Megatron (Transformers)
G. The 500 Foot Woman (Attack of the 500 Foot Woman, Monsters vs. Aliens)
H. The Stay Puft Marshmallow Man (Ghost Busters)
I. Tripod (War of the Worlds)
J. Godzilla
K. Clover (Cloverfield)

Και το μεγαλύτερο κινηματογραφικό τέρας όλων των εποχών: Insectosaurus (Monsters vs. Aliens )

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου